ЕЛ. УСЛУГИ

ел. техник
Ел. Услуга Цена майстор електричар
Изграждане на цялостна ел. инсталация 50 лв./точка
Монтаж ел. табло 30 лв./бр.
Монтаж на предпазител в табло 12 лв./бр.
Монтаж на дефектнотокова защита в табло 20 лв./бр.
Монтаж и настройване на защитно реле в табло 50 лв./бр.
Монтаж на тарифен часовник в табло 30 лв./бр.
Присъединявне на проводник към табло 5 лв./бр.
Издълбаване на канал в мазилка 10 лв./л.м.
Издълбаване на канал в бетон 15 лв./л.м.
Измазване на канал 5 лв./л.м.
Разпределителна кутия 25 лв./бр.
Полагане на кабел 1,50 лв./л.м.
Монтаж на гофре 1,50 лв./л.м.
Отвор и монтаж на конзола 5 лв./бр.
Монтаж на единичен контакт/ключ 5 лв./бр.
Монтаж на полилей 50-200 лв./бр.
Монтаж на плафон 20 лв./бр.
Монтаж на луничка 15 лв./бр.

Ел. услуги

Ел. Инсталация

Електрическа инсталация
Електрическата инсталация трябва да бъде в пълна изправност за да бъдете в безопасност в дома си. В много случаи старите инсталации не отговарят на мощноста на някои високо енергийни уреди. Получават се прегаряния в тънките жици или слабите бушони, което може да доведе до пожар. Самият уред не функционира правилно и е възможно да претърпи повреди.
С изграждането на нова ел. система, може да забравите за всичките си страхове от тока, а уредите ви ще започнат да функционират безпроблемно.

Ел. Табло

Електрическо табло
Смяната на електрическо таблото ви дава сигурност, че дори някой уред да претърпи късо съединение, поради намокряне или оголване на жиците например, то ел. системата ви няма да изгори, защото автоматичния предпазител ще се спусне мигновено. Възстановяването на захранването става много лесно, без да е нужен майстор.След като сте се обедили, че причинителя на повредата е отстранен от ел. потока, просто вдигате палчето на предпазителя нагоре.

Подмяна на ел. кабели

Подмяна на електрически кабели
Подмяната на електричесите кабели е наложителна, когато те са остарели и окислени или квадратурата им не отговаря на консумираната мощност от уредите които те захранват. При подмяна на един кабелен поток, трябва да се смени предпазителя от започващият край с подходящ за случая ампераж и контактът/ключът в другия край, когато те не отговарят на нуждите на конкретния ел. консуматор.

Преработваме и изграждаме ел. инсталации за Варна

Изработваме частични и цялостни ел. инсталации за град Варна.